Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Retour, teruggavebeleid en garantie

De garantie op onze producten varieert per merk en varieert van 1 tot 2 jaar. De garantieduur wordt bij elk artikel apart weergegeven.

Retouren

Een besteld product kan in sommige gevallen geretourneerd worden, indien de wet Kopen op afstand van toepassing is. Deze wet is bedoeld voor transacties tussen consumenten en bedrijven. Bij zakelijke bestellingen kan hier geen beroep op worden gedaan. Het te retourneren product moet ongebruikt in de originele verpakking worden geretourneerd.

Producten die niet worden teruggenomen of zijn uitgesloten voor retour:

a. Accessoires en onderdelen
b. Gebruikt zijn of de beschermfolie verwijderd is
c. Beschadigd zijn.
d. Speciaal voor u zijn besteld.
f. Producten van textiel.
g.Speciaal voor u zijn gemaakt.

Retour sturen

1. Meld binnen 2 dagen na ontvangst van uw aankoop een retour verzoek via het klanten portaal
2. Na ontvangst van uw retour verzoek wordt deze binnen 1 week beoordeeld en ontvangt u via e-mail een bericht van ons.
3. Indien uw retour verzoek is goedgekeurd ontvangt u een retour bon (RMA). Deze dient u bij uw retour zending te voegen.

Voorwaarden

1. Na ontvangst van de retourbon, dient het product binnen 7 dagen op het opgegeven retoursadres gearriveerd te zijn.
2. De retourzending moet zijn voorzien van een retour bon, die u van ons ontvangen heeft na goedkeuring retournering.
3. De retourzending dient te worden verstuurd naar het opgegeven adres op de retourbon.

NB: De retourzending dient voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van de retourzending ligt bij degene die de zending retourneert.

Kosten business to business retourzending 

Wij nemen alleen goederen terug na acceptatie verzoek en als deze ongeopend en in de originele verpakking zijn. Bij het retourneren of omruilen van producten kan tot 35% van het totale aankoopbedrag plus de verzend en administratiekosten in rekening worden gebracht.

Kosten particulieren

De kosten voor het retour zenden komen voor uw eigen rekening, tenzij anders is overeengekomen. U dient altijd voldoende te frankeren, anders worden ze niet in ontvangst genomen en niet gecrediteerd. Het risico van de retourzending ligt bij degene die de zending retourneert.
De kosten voor het retour zenden variëren van € 9,95 kleine pakketjes tot € 75,00 voor koelkasten en/of kookapparatuur + € 19,50 administratie en behandelingskosten. Deze kosten kunt u vóór uw bestelling bij ons opvragen.

Terugbetaling

Zodra de product(en) zijn ontvangen, gecontroleerd en verwerkt, wordt het bijbehorende bedrag zo spoedig mogelijk op uw rekening teruggestort. De verzendkosten van de oorspronkelijke zending worden niet teruggestort tenzij anders is overeengekomen.

Garantie

De garantie op onze producten varieert per merk van 1 tot 5 jaar, de garantieduur en voorwaarden worden bij elk artikel weergegeven. Garantie wordt uitsluitend op het technisch gedeelte verleend.
Afhankelijk van het product kan dit een reparatie onder garantie op uw locatie  of een Carry Inn garantie.

Let op wijziging in garantie termijn voor CombiSteel.
Op 1 januari 2022 geld op alle CombiSteel koelingen beginnend met code: 7464.XXXX 2 jaar garantie met uitzondering van tafelmodelkoelkasten. toestellen die voor deze datum gekocht zijn behouden 1 jaar garantie.

Carry Inn. 
Bij Carry Inn kan het zijn dat wij u verzoeken het betreffende product op te sturen naar het door ons opgegeven adres (op uw kosten) of wij halen het (indien mogelijk) in overleg bij u op. Wij sturen na reparatie het product aan u retour.

Garantie is uitgesloten

 1. Op glas, knoppen, deurknoppen, lampen, deurrubbers, sluitingen en scharnieren en dergelijke.
 2. Wanneer het geleverde:
 • Niet goed bereikbaar is voor de monteur of sterk vervuild is.
 • Apparatuur die buiten of in een onverwarmde (vochtige) ruimte staat opgesteld.
 • Overbelast is door te zwaar gebruik.
 • Niet technisch is onderhouden (regulier onderhoud moet minimaal om de 6 maanden)
 • Niet volgens de voorschriften is geïnstalleerd.
 • Niet volgens de voorschriften is gebruikt.
 • Zodanig beschadigd is dat dit invloed heeft op de technische werking.
 • Door derden reparaties of andere werkzaamheden laat verrichten.
 • Wijzigingen aanbrengt dan wel laat aanbrengen.
 • Koel en vriescel motoren die door een niet erkende koelmonteur is geïnstalleerd en of is aangesloten. 

Garantie 
Horeca Megastore verbindt zich ertoe om apparatuur te leveren met een degelijke werking van het technische systeem met een standaard garantieperiode van 1 of meer jaren vanaf de datum van levering. Onder technisch systeem wordt verstaan de delen van het apparaat die dienen om de koel-/- vries of kook prestaties te leveren. Deze garantie beperkt zich enkel tot de vervanging van  onderdelen zonder handwerk of verplaatsing. Vallen buiten waarborg: verlichting, deuren en glasbreuk, alle componenten die niet inherent zijn aan het koel of kook systeem zijnde, zwenkwielen, wielen, sloten, nachtgordijnen, handgrepen, panelen, scharnieren, rubbers etc. Men kan enkel aanspraak maken op deze garantie indien de condensor minstens 1 x per maand gereinigd werd. Voor toestellen waarvoor er een gebreke van betaling blijkt, worden alle kosten aangerekend. Horeca Megastore is niet aansprakelijk voor indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade ten gevolge van het uitvallen van het toestel. Om een goede werking van alle koelinstallaties te verzekeren is het raadzaam om 1x per jaar een preventief onderhoud te doen. U zal hiervoor een koeltechnieker of horeca installatie onderhoudsbedrijf bij u uit de regio contacteren. 

Lees ook onze volgende tips voor koelingen:

 • Plaats het toestel niet in direct zonlicht of te dicht bij een andere warmtebron.
 • Plaats het toestel niet in een te warme ruimte of in een ruimte die in de winter te koud wordt.
 • Plaats het toestel niet buiten.
 • Plaats een open toestel niet in de tochtstroom van een airco-uitblaas, een ventilatiesysteem of nabij een open deur.
 • Zorg voor een onbelemmerde ventilatie van de koelunit met voldoende ruimte voor het aanzuigen het uitblaasrooster.
 • Reinig de condensor van de koelunit, minimaal eens per maand. Verwijder hiervoor het rooster voor de condensor en gebruik een        stofzuiger of een borstel. Veeg altijd van boven naar beneden en pas op voor de scherpe randen van de lamellen.
 • Lees en volg de gebruiksaanwijzing die met het toestel is meegeleverd.
 • Bewaar de gebruiksaanwijzing altijd nabij het koelmeubel of op een centrale plaats.
 • Koeltechnisch onderhoud en koeltechnische reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door daartoe bevoegde personen.
 • Controleer dagelijks de temperaturen.
 • Stapel producten niet boven de laadlijn.
 • Reinig tochtbanden alleen met een vochtige doek en gebruik geen schoonmaakmiddelen, die vaak weekmakers bevatten.
 • Plexiglas alleen schoonmaken met lauw water. Gebruik geen alcoholhoudende middelen.
 • Tijdens onderhoudswerkzaamheden dient het toestel altijd spanningsvrij te zijn. Verwijder hier voor de stekker uit het              stopcontact. Vergeet deze na de werkzaamheden niet opnieuw in te steken. Geen enkele waarborg kan worden gegeven en service zal steeds tegen betaling zijn voor o.a.
 • defecten/storingen omwille van nalatigheid en verkeerd gebruik van de apparatuur, te beoordelen door Horeca Megastore.
 • toestellen die buiten staan of in een niet-geïsoleerde ruimte binnen.
 • toestellen die geplaatst zijn in mobiele trekkers, bv food trucks, aanhangers, …! toestellen waarvoor een herstelling werd          uitgevoerd, door een ander dan een door een Horeca Megastore erkende service partner.
 • het gebruik van het toestel op een niet-conform stopcontact! 

  De waarborg is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Neem direct contact op